Kurumsal

   İlkel kominal toplumlardan günümüze değin uzanan,insanoğlu ile doğanın dönüşümüne tanıklık eden tek materyal olan TAŞ'ın serüvenine yeni hikayeler eklemektir bizim görevimiz. ARTITAŞ'ın misyonu;evren içindeki yaşam biçimlerinin ihtiyaçlarına göre yüzyıllar boyunca binlerce motife bürünmüş olan DogalTaş'in anlamsal ve kullanım biçimlerindeki özü koruyarak, günümüz modern toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerek yurtiçi gerekse yurt dışındaki yaşam alanlarına sunumunu yapmaktır.

     1991 yılından bu yana içerisinde yer aldıgımız dogal taş ve mermer sektöründe ki amacımız; sektörel bazda birikmiş güzel değerleri tüketmek yerine profesyonel, ilkeli ve kararlı üretim ve ticaret politikalarımızla yeni değerler kazandırmak olmuştur. Yeraltı ve yerüstü madenci emekçilerimizin baretlerindeki fener, sektörü aydınlatmakta ve gelecek güzel günleri haber vermektedir.

  Vizyon
  Misyon
  Harita
  Copyright 2015 Artıtaş Madencilik